"Mord.net" finns som ljudbok
och har lästs in av Tomas Bolme.

Provlyssna genom att klicka här.