Se filmen om hur "Mord.net"
kom till och lyssna på författarnas
kommentarer.
Klicka här.